Booking

Velkommen som bruker av Gautefall Biathlon Skiarena!
All bruk av skianlegget til langrenn er gratis for privat/enkeltpersoner.
Organisert trening/bruk av skianlegget i regi av lag/foreninger/grupper skal booke seg inn før bruk. Dette av hensyn til daglig drift, sikkerhet, arrangementer o.l.
For lag, foreninger og grupper som bruker skianlegget koster det 20/30 kr pr. person pr. dag. Ved booking oppgis antall utøvere og faktura blir sendt pr. e-post.
*
*
*

*
Informasjon